Tradicija, zadovoljstvo in spoštovanje dogovorov so naše kvalitete.

POKOP S KRSTO -
NUJNA OPREMA IN STORITEV

1.334,13 EUR (z DDV)
 • krsta OSNOVNA komplet s tapeciranjem, pregrinjalom in križcem
 • vreča za pokojnika
 • osnovni paket storitev (priprava groba za izkop, izkop in zasip groba z zaščito sosednjih grobov, prva ureditev groba po pogrebu, oblaganje groba z umetno travo, lokalni prevoz pokojnika v vežo, delo s pokojnikom, urejanje dokumentacije, organizacija in vodenje pogreba, parte, kilometrine in ure delavcev pri navedenih storitvah, nosač zastave)

POKOP S KRSTO -
OSNOVNA OPREMA IN STORITEV

1.626,80 EUR (z DDV)
 • krsta OSNOVNA komplet s tapeciranjem, pregrinjalom in križcem
 • vreča za pokojnika
 • križ komplet z razpelom in napisom
 • osnovni paket storitev (priprava groba za izkop, izkop in zasip groba z zaščito sosednjih grobov, prva ureditev groba po pogrebu, oblaganje groba z umetno travo lokalni prevoz pokojnika v vežo, opremljanje krste, delo s pokojnikom, urejanje dokumentacije, organizacija in vodenje pogreba, parte, kilometrine in ure delavcev pri navedenih storitvah, nosač zastave)
 • ozvočenje
 • nosači komplet

POKOP Z ŽARO -
NUJNA OPREMA IN STORITEV

1.478,95 EUR (z DDV)
 • krsta KREMACIJSKA komplet s tapeciranjem
 • vreča za pokojnika
 • obleka za pokojnika
 • osnovni paket storitev (izkop, priprava ali montaža niše, prva ureditev groba po pogrebu, zelenica, lokalni prevoz pokojnika na upepelitev in prevoz žare v vežo, opremljanje krste, delo s pokojnikom, urejanje dokumentacije, organizacija in vodenje pogreba, parte, kilometrine in ure delavcev pri navedenih storitvah, nosač zastave)
 • oblačenje
 • kremacija osnovna z 1 dnevom hladilnika

POKOP Z ŽARO -
OSNOVNA OPREMA IN STORITEV

1.810,61 EUR (z DDV)
 • krsta KREMACIJSKA komplet s tapeciranjem
 • vreča za pokojnika
 • obleka za pokojnika
 • okrasna žara osnovna
 • križ komplet z razpelom in napisom
 • osnovni paket storitev (izkop, priprava ali montaža niše, prva ureditev groba po pogrebu, zelenica, lokalni prevoz pokojnika na upepelitev in prevoz žare v vežo, opremljanje krste, delo s pokojnikom, urejanje dokumentacije, organizacija in vodenje pogreba, parte, kilometrine in ure delavcev pri navedenih storitvah, nosač zastave)
 • oblačenje
 • kremacija osnovna z 1 dnevom hladilnika
 • nosači komplet

RAZTROS PEPELA

1.463,95 EUR (z DDV)
 • krsta KREMACIJSKA komplet s tapeciranjem
 • vreča za pokojnika
 • obleka za pokojnika
 • osnovni paket storitev (žara za raztros pepela z nosačem, lokalni prevoz pokojnika na upepelitev in prevoz žare v vežo, opremljanje krste, delo s pokojnikom, urejanje dokumentacije, organizacija in vodenje pogreba, parte, kilometrine in ure delavcev pri navedenih storitvah, prva ureditev groba po pogrebu, nosač zastave)
 • oblačenje
 • kremacija z 1 dnevom hladilnika

DIAMANTNI POKOP -
ALGORDANZA DIAMANT

pokličite za ceno
 • čudovita in brezčasna povezava z ljubljeno osebo
 • Vaš zelo oseben kraj žalovanja in spominov
 • nepozabna dediščina za več generacij
 • absolutno edinstven in individualen

PRILAGODITE POKOP

PO VAŠI ŽELJI

po dogovoru
 • izbor storitev in opreme po vaši želji

Cenik je veljaven od 05.10.2022.

24 – urna dežurna služba
V Občini Gornja Radgona, na podlagi koncesijske pogodbe in sklepa občine, znaša 170,00 EUR (DDV ni vključen v ceno).
Cena velja od 13.11.2020.
V ostalih občinah se obračuna po cenikih tamkajšnjih občin.

Možna povračila stroškov za pogreb

POGREBNINA

Do pogrebnine so upravičeni družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, otroci, starši, bratje, sestre, nečaki/nje, vnuki/nje) v kolikor dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov ne presega višine 617,00 EUR za samsko osebo, oziroma 925,00 EUR za družino.

Višina pogrebnine znaša 930,68 EUR in jo, v kolikor je naročnik do nje upravičen, odštejemo od našega računa. To pomeni, da naročnik storitev plača za pogreb toliko manj.

POSMRTNINA

Pravico do posmrtnine so upravičeni svojci umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali katerih dohodek ne presega zakonsko določenega cenzusa.

Višina posmrtnine znaša 465,34 EUR.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV

V kolikor je pokojna oseba bila član društva upokojencev in je vplačala za tekoče leto tudi vzajemno samopomoč je upravičena do pogrebnine katera je določena s strani vsakega posameznega društva.

BANKA

Pri nekaterih bankah (NLB, SKB, DEŽELNA BANKA, …) lahko plačnik pogreba plača pogreb direktno iz računa pokojne osebe, do višine računa za pogreb.

Nekatere banke (npr. NKB) imajo pravila nekoliko drugačna in lahko dedič dvigne denar pokojne osebe iz računa šele po zapuščinski razpravi.

ZAVAROVALNICA

V kolikor je pokojni zavarovan pri zavarovalnici za primer smrti, se za izplačilo zavarovalnine obrnite na zavarovalnico, pri kateri je pokojni imel sklenjeno zavarovanje.

Imate vprašanje? Pišite nam!

Kontaktirate nas lahko tako, da nam pošljete elektronsko sporočilo na: info@vrbnjak.si ali pa nam svoja vprašanja in želje zaupate preko kontaktnega obrazca.

Pomembne informacije ob smrti

Ob slovesu od vaših najdražjih vam pomagamo in vam svetujemo. Preverite kaj je potrebno storiti v primeru smrti doma, v bolnišnici, domu starejših in kaj v primeru smrti izven Republike Slovenije.

02/564-87-60
(24-urna dežurna služba)

041-799-808

Sedež podjetja: Trate 23, 9250 Gornja Radgona