Tradicija, zadovoljstvo in spoštovanje dogovorov so naše kvalitete.

Cenik storitev

POKOP S KRSTO -
NUJNA OPREMA IN STORITVE

883,07 EUR (z DDV)
 • krsta s tapeciranjem, PVC vreča
 • osnovni paket storitev (priprava groba za izkop, izkop groba, zelenica, lokalni prevoz pokojnika v vežo, opremljanje krste, delo s pokojnikom, pregrinjalo, urejanje dokumentacije, organizacija in vodenje pogreba, ureditev groba po pogrebu, parte, kilometrine in ure delavcev pri navedenih storitvah)

POKOP S KRSTO -
OSNOVNA OPREMA IN STORITVE

1185,52 EUR (z DDV)
 • krsta s tapeciranjem in pregrinjalom, PVC vreča, križ komplet z razpelom in napisom
 • osnovni paket storitev (priprava groba za izkop, izkop groba, zelenica, lokalni prevoz pokojnika v vežo, opremljanje krste, delo s pokojnikom, urejanje dokumentacije, organizacija in vodenje pogreba, ureditev groba po pogrebu, parte, kilometrine in ure delavcev pri navedenih storitvah)
 • ozvočenje
 • 6 nosačev krste

POKOP Z ŽARO -
NUJNA OPREMA IN STORITVE

1096,70 EUR (z DDV)
 • krsta za kremacijo, PVC vreča
 • osnovni paket storitev (izkop, montaža ali priprava žarne niše, zelenica, lokalni prevoz pokojnika na upepelitev in prevoz žare v vežo, obleka in delo s pokojnikom, urejanje dokumentacije, organizacija in vodenje pogreba, parte, kilometrine in ure delavcev pri navedenih storitvah)
 • kremacija osnovna
 • okrasna žara

POKOP Z ŽARO -
OSNOVNA OPREMA IN STORITVE

1329,15 EUR (z DDV)
 • krsta s tapeciranjem, PVC vreča, križ komplet z razpelom in napisom, okrasna žara
 • osnovni paket storitev (izkop, montaža ali priprava žarne niše, zelenice, lokalni prevoz pokojnika na upepelitev in prevoz žare v vežo, opremljanje krste, obleka in delo s pokojnikom, urejanje dokumentacije, organizacija in vodenje pogreba, parte, kilometrine in ure delavcev pri navedenih storitvah)
 • ozvočenje
 • 4-je nosači
 • kremacija osnovna

RAZTROS PEPELA -
OSNOVNA OPREMA IN STORITVE

1052,90 EUR (z DDV)
 • krsta s tapeciranjem, PVC vreča,
 • osnovni paket storitev (žara za raztros pepela in nosač žare, lokalni prevoz pokojnika na upepelitev in prevoz žare v vežo, opremljanje krste, obleka in delo s pokojnikom, urejanje dokumentacije, organizacija in vodenje pogreba, parte, kilometrine in ure delavcev pri navedenih storitvah)
 • kremacija osnovna
 • nosač zastave

DIAMANTNI POKOP -
ALGORDANZA DIAMANT

pokličite za ceno
 • čudovita in brezčasna povezava z ljubljeno osebo
 • Vaš zelo oseben kraj žalovanja in spominov
 • nepozabna dediščina za več generacij
 • absolutno edinstven in individualen

PRILAGODITE POKOP

PO VAŠI ŽELJI

po dogovoru
 • izbor storitev in opreme po vaši želji

Cenik je veljaven od 11.04.2019.

Možna povračila stroškov za pogreb

POGREBNINA

Do pogrebnine so upravičeni družinski člani (zakonec, izven zakonski partner, otroci, starši, bratje, sestre, nečaki/nje, vnuki/nje) v kolikor dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov ne presega višine 617,00 EUR za samsko osebo, oziroma 925,00 EUR za družino.

Višina pogrebnine znaša 804,36 EUR in jo, v kolikor je naročnik do nje upravičen, odštejemo od našega računa. To pomeni, da naročnik storitev plača za pogreb toliko manj.

POSMRTNINA

Pravico do posmrtnine so upravičeni svojci umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali katerih dohodek ne presega zakonsko določenega cenzusa.

Višina posmrtnine znaša 402,18 EUR. Posmrtnino dobi upravičenec nakazano na svoj bančni račun.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV

V kolikor je pokojna oseba bila član društva upokojencev in je vplačala za tekoče leto tudi vzajemno samopomoč je upravičena do pogrebnine katera znaša približno 180,00 EUR.

BANKA

Pri nekaterih bankah (NLB, SKB, DEŽELNA BANKA, …) lahko plačnik pogreba plača pogreb direktno iz računa pokojne osebe, do višine računa za pogreb.

Nekatere banke (npr. NKB) imajo pravila nekoliko drugačna in lahko dedič dvigne denar pokojne osebe iz računa šele po zapuščinski razpravi.

ZAVAROVALNICA

V kolikor je pokojni zavarovan pri zavarovalnici za primer smrti, se za izplačilo zavarovalnine obrnite na zavarovalnico, pri kateri je pokojni imel sklenjeno zavarovanje.

Imate vprašanje? Pišite nam!

Kontaktirate nas lahko tako, da nam pošljete elektronsko sporočilo na: info@vrbnjak.si ali pa nam svoja vprašanja in želje zaupate preko kontaktnega obrazca.

Sedež podjetja: Trate 23, 9250 Gornja Radgona

Ponedeljek – Petek
od 8:00 do 12:00

02/564-87-60
(24-urna dežurna služba)

041-799-808

E-pošta
info@vrbnjak.si